Foto%20Praha_edited

Registrace k aktivní účasti prodloužena do 13.6.2021.

XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

30. 9. – 2. 10. 2021, Praha