XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

30. 9. – 2. 10. 2021, Praha