DŮLEŽITÁ DATA

               8. 3. 2021      Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti

             13. 6. 2021      Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku (přednáška, elektronický                                             poster, kurz)

             15. 7. 2021      Oznámení autorům o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu

             30. 6. 2021      Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

             10. 8. 2021      Program a informace autorům o délce přednášky

             31. 8. 2021      Termín uploadu elektronického posteru

             17. 9. 2021      Termín ukončení registrace on-line

30. 9. – 2. 10. 2021      XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

30. 9. – 2. 10. 2021, Praha