HLAVNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ

30. 9. - 2. 10. 2021

 

MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Congress Hotel Prague

Freyova 33

Praha

POŘÁDÁ

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 

PREZIDENTKA SJEZDU

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

Přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

   

VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

MUDr. Pavel Diblík, MBA

Bc. Hana Králová

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SJEZDU

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

MUDr. Pavel Diblík, MBA

MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.

MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D.

Bc. Hana Králová

Bc. Alena Loukotová

Renáta Jelínková

JEDNACÍ JAZYK

čeština, slovenština

 

CERTIFIKÁTY

LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

 

XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

30. 9. – 2. 10. 2021, Praha