REGISTRAČNÍ POPLATKY A PLATBY

REGISTRACE K PASIVNÍ ÚČASTI on-line byla uzavřena. Další registrace v místě konání od 15.00 hod. dne 29.9.2021.
REGISTRACE NA KURZY A SYMPOZIA - on-line uzavřena. Další objednávky v místě konání od 15 hod. dne 29.9.2021
Lékař/ka člen ČOS

Termín úhrady do 30.6.2021

Termín úhrady od 1.7.2021

1.500 Kč

1.900 Kč

Lékař/ka nečlen ČOS

Termín úhrady do 30.6.2021

Termín úhrady od  1.7.2021

1.900 Kč

2.300 Kč

Rezident***

Termín úhrady do 30.6.2021

Termín úhrady od   1.7.2021

1.000 Kč

1.200 Kč

Lékař/ka jednodenní účasti

Účast 30.9.2021

Účast 1.10.2021

Účast 2.10.2021

1.150 Kč

1.150 Kč

   800 Kč

VŠ - nelékař/ka*

Termín úhrady do 30.6.2021

Termín úhrady od   1.7.2021

1.900 Kč

2.300 Kč

Sestra účast 1.10.2021
SYMPOZIUM SESTER

Termín úhrady do 30.6.2021

Termín úhrady do   1.7.2021

   450 Kč

   600 Kč

Sestra účast 30.9.-2.10.2021

Termín úhrady do 30.6.2021

Termín úhrady do   1.7.2021

   800 Kč

   900 Kč

Student/ka do 26 let**

Termín úhrady do 30.6.2021

Termín úhrady do   1.7.2021

   300 Kč

   400 Kč

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI ON-LINE

Vypište prosím formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré, Vámi požadované služby. Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout. Po obdržení Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů, na Vámi zadaný e-mail, zasláno potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě.

 

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

Cena registračního poplatku zahrnuje:

  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu sjezdu

  • sjezdové materiály

  • občerstvení o přestávkách sjezdu

 

*    VŠ - zdravotnický nebo pedagogický pracovník nelékař (terapeut, instruktor apod.)
**   Student/ka do 26 let zašle po registraci na email denkova@bos-congress.cz

      kopii své ISIC karty nebo jiné potvrzení o studiu

*** Rezident zašle po registraci na e-mail info@bos-congress.cz potvrzení z       

      pracoviště

ÚHRADA POPLATKŮ

Úhradu plateb proveďte na účet firmy BOS. org s.r.o. ve prospěch účtu:

Název banky: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Adresa banky: pobočka Ústí nad Labem, Mírové nám. 35a, 400 01 Ústí nad Labem

Adresa majitele účtu: BOS. org s.r.o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem

Číslo účtu: 1002040764/2700                     IČ: 64049876

Variabilní symbol: 202102                          DIČ: CZ64049876                                       

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.

Bankovní převod ze Slovenské republiky a ostatních zemí

Název banky: FIO banka, a. s.

Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic

Adresa majitele účtu:  BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic

Číslo účtu - standardní platba ze SR bez poplatku: 2300539226/8330                        

IBAN: CZ3620100000002300539226           

SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: 202102       

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.

Pro platby ze zahraničí použijte přepočet Fio banky dle aktuálního denního kurzu – DEVIZOVÉ KURZY – NÁKUP ODKAZ: https://www.fio.cz/ (Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na hlavní stránku Fio banky. Po srolování dolů  naleznete v levém dolním rohu stránky DEVIZOVÉ KURZY. Vyberte devizový kurz NÁKUP). Platba ze SR se zadává jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu). Poplatky budou zaslány na účet vedený v CZK, Fio banka provede automaticky konverzi prostředků aktuálním kurzem banky

Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.

  

Ceny ubytování a stravování jsou uvedeny včetně 10% DPH, ostatní poplatky jsou včetně 21% DPH.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. BOS.org s.r.o.,

Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 640498796, DIČ: CZ64049876

XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

30. 9. – 2. 10. 2021, Praha