SPOLEČENSKÝ PROGRAM

lavkaentrance.jpg

Pátek 1. 10. 2021, 20.00 - 02.00 hod.

Společenský večer

Společenský večer v klubu Lávka

Vstupenka na společenský večer     900 Kč

 

Podrobnosti k programu společenského večera budou upřesněny do 30. 3. 2021.

Doprava na Společenský program bude zajištěna sjezdovými autobusy.

Storno společenského programu
• do  6. 9. 2021 bez storno poplatků
• od  7. 9. 2021 do 14. 9. 2021 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 15. 9. 2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

30. 9. – 2. 10. 2021, Praha