STORNO POPLATKY

Storno účasti - registrační poplatek

do 30. 8. 2021 bez storno poplatků
• od 31. 8. 2021 do 10. 9. 2021 storno poplatek 50 % z ceny poplatku
• od 11. 9. 2021 storno poplatek 100 % z ceny poplatku

 

Storno stravování, společenského programu
• do   6. 9. 2021 bez storno poplatků
• od   7. 9. 2021 do 14. 9. 2021 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 15. 9. 2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Storno ubytování

V současnosti jednáme s hotelem o nejvýhodnějších podmínkách týkající se vašeho ubytování. Prosíme Vás o shovívavost, ubytování bude k dispozici.

Storno účasti, ubytování a služeb musí být nahlášeno písemně sekretariátu sjezdu e-mailem: info@bos-congress.cz.

Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.

 

Vrácení poplatků

Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč bude odečten
od zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na účet.

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

 

XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

30. 9. – 2. 10. 2021, Praha