ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi pozvat Vás jménem organizačního výboru na XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat 30.9. – 2.10. 2021 v kongresovém centru Clarion Congress hotelu Prague. Doufáme, že nám epidemiologická situace umožní připravit pro Vás kvalitní odbornou událost s přitažlivými doprovodnými akcemi, s příležitostí k výměně zkušeností a příjemnému společenskému setkání. Témata sjezdu v přednáškách i posterech obsáhnou oftalmologii v celé své šíři a zaměří se i na nejnovější vědecké poznatky přispívající k naší každodenní praxi.

 

Těším se s Vámi na viděnou v Praze.

 

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

Přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

30. 9. – 2. 10. 2021, Praha

SEKRETARIÁT SJEZDU

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01    Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 207 082

         +420 475 215 007

E-mail: info@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

POUZE PRO DOTAZY:

  • Facebook Social Icon

© 2020 BOS. org s. r. o.   www.oft2021.cz